Ảnh Minh Họa: Ngư dân Việt Nam tại Đà Nẵng ngày 11/9/2017.

Indonesia bắt hai tàu Việt Nam cùng hai tấn cá

Indonesia vừa cho bắt giữ chiếc tàu đánh bắt của Việt Nam với hai tấn cá trên tàu.

Xem toàn trang