Trung Quốc hốt thầu rẻ di hại Việt Nam

Tình trạng doanh nghiệp Trung Quốc thống lĩnh vai trò tổng thầu EPC trong hầu hết các dự án tầm cỡ ở Việt Nam gây ra nhiều quan ngại. Nam Nguyên trình bày vấn đề này.
Nam Nguyên, phóng viên RFA
2010-08-06
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) tổ hợp nhà thầu GEDI và AE&E của Trung Quốc ký kết hợp đồng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Hà Tĩnh, hôm 10/05/2010.
Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) tổ hợp nhà thầu GEDI và AE&E của Trung Quốc ký kết hợp đồng cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Hà Tĩnh, hôm 10/05/2010.
Photo courtesy of baocongthuong.com.vn

Xem toàn trang