Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà báo Phạm Đoan Trang: Việt Nam hiện giờ thiếu vắng công lý!

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.nguoixaque nơi gửi USA :

ÔI! việt cộng.ÔI! việt cộng điêu ngoa ,mỵ DÂN,cướp của DÂN ,ăn nói ngược ngạo,bán NƯỚC cho tầu,vu oan cho ngưòi DÂN lành!Đến nỗi hồn thiên của các vị TIỀN NHÂN lập QUỐC,giữ NƯỚC và mở mang bờ cõi nhìn thấy phải sa lệ!!!

31/08/2019 19:43

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Một ngọn lửa Công Lý...
Trăm ngàn tàn lửa Công Lý.

Đảng và Nhà nước của Việt Cộng, ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền, càng muốn dập tắt ngọn lửa Công Lý, tàn lửa Công Lý càng bay xa khắp trời Việt Nam.

Không có Công Lý ở Việt Nam,
Không có Hòa Bình thực sự ở Việt Nam.

Hòa Bình chỉ có trong Công Lý.
Công Lý chỉ có trong Hòa Bình.

Muốn có Công Lý,
Phải đấu tranh cho Hòa Bình, với Hòa Bình, vì Hòa Bình.

Muốn có Hòa Bình,
Phải đấu tranh cho Công Lý, với Công Lý, vì Công Lý.

Muốn có Công Lý và Hòa Bình,

Nhân dân Việt Nam, trong và ngoài nước, trong và ngoài Đảng, cần có thêm 100.000
" Phạm Đoan Trang " để Phạm Đoan Trang không bị cô lập, cô thế, cô đơn trong...

Công cuộc Trường Kỳ Đấu Tranh Nhân Dân, Bất Khuất, Bất Tuân, Bất Hợp Tác, Bất Bạo Động, với tinh thần tôn trọng Sự Thật và tấm lòng Từ Bi, Bác Aí,

Đứng Lên, Lên Tiếng, " Stand Up, Speak Out ", chống lại trăm ngàn nhứng Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân ... Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực ... lớn nhỏ ... do đường lối, chính sách của thể chế Độc Tài, Độc Đảng, Độc Đóan, Độc Tôn, Độc Quyền, Độc Trị gây ra... trong tất cả các lãnh vực Chính Trị, Kinh Tế, Xã Hội của toàn dân Việt Nam ta.

Từ Thay Đổi nhỏ đi đến Đổi Thay lớn.

Có phải vậy không các Bác, các Bác công dân, các Bác công nhân, các Bác nông dân, các Bác ngư dân, các Bác tài công, và cả các Bác bộ đội " cụ Hồ "?

P.S. Chẳng lẽ cứ để cho Đảng " lo ", rồi Đảng càng No, rồi Dân càng Đói?

Chẳng lẽ cứ đế cho con cháu mình phải làm tôi mọi cho con cháu chúng nó?

31/08/2019 11:40

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang