Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ - Quan hệ hai nước sẽ cải thiện?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Indo nơi gửi Indonesia :

Mỹ không nên cùng lúc đã kích đồng thời cả Nga và Trung quốc. Đây là điều mà giới chức Trung quốc rất mừng vì dù sao Trung quốc cũng có "đồng minh" Nga luôn bên cạnh. Trong lịch sử và trong tương lai Nga không bao giờ như Trung quôc. Nga có cuộc sống hiện đại, không nhỏ mọn, hẹp hòi, không muốn xâm lấn và không có mộng xâm lấn. Nga sông bình đẳng với tất cả các nước du lớn hay nhỏ. Nhưng Trung quốc lại hoàn toàn khác không những Nga mà hầu như toàn bộ các nước trên thế giới. Đó là mộng bành trướng, đại hán nước lớn, tìm mọi cách để tất cả các nước phải lệ thuộc vào Trung quốc còn không phải là lãnh thổ của Trung quốc. Trung quốc muốn thế giới phải tôn sùng Trung quốc lên ông trời bà đất mới được. Trung quốc rất nham hiểm luôn cài thế để các nhỏ, nghèo lâm nợ rồi buộc phải làm và nói theo chỉ đạo của Trung quốc. Nói tóm lại, dù sao Nga và Mỹ vẫn là 2 siêu cường còn Trung quốc chẳng qua là nước to, dân đông nhưng không được ai nể nang do lối sống đần độn, xem thường luật pháp quốc tế, coi trời bằng vung, muốn làm gì làm không tôn trọng quyền lợi nước khác.

03/09/2019 04:37

    Reply to this comment

Duy Hữ̃u nơi gửi USA :

Muốn có " Độc Lập + Tự Do + Hạnh Phúc "

Ngài " đồng chí " Tổng bí thư, Chủ tịch Phú Trọng cùng Đảng và Nhà nước Việt Cộng cần phải biết thân, biết phận, biết khiêm tốn, biết nhìn nhận ...

Việt Nam, để bảo vệ chủ quyền đất nước ở Biển Đông, cần Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ hơn là Hoa Kỳ cần Việt Nam, vì Hoa Kỳ và đồng minh đã có Philippines, đủ để bảo vệ Quyền Tự Do Hàng Hải ở Biển Đông, nếu có thêm Việt Nam thì càng tốt, nếu không có thì cũng chẳng sao.

Nếu cẩn, Hoa Kỳ sẽ lập lại căn cứ hải quân Subic Bay ơ Philippines, không qúa cần căn cứ Cam Ranh của Việt Nam.

Hơn thế nữa, Philippines là một trong những quốc gia có thể chế tôn trọng Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền và có
lực lượng nhân công có trình độ giáo dục cao và rẻ, biết tiếng Anh hơn Việt Nam.

Nhưng Việt Nam, nếu không có Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ... thì Việt Nam chỉ có bò, có lết, chỉ có chết với Tàu Cộng.

Để rồi " chết chùm " với Tàu Cộng trong cuộc chiến tranh kinh tế, chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Tầu Cộng.

Dù chưa tăng thuế thặng dư mậu dịch đối với Việt Nam, trước sau gì Hoa Kỳ cũng đòi hỏi Việt Nam phải tuân theo những gì Hoa Kỳ đòi hỏi đối với Trung Cộng về những thay đổi về thể chế kinh tế, mậu dịch, thương mại và cuối cùng chính trị.

Con đường sống còn cho Việt Nam ...

Việt Nam cần tôn trọng Nhân Quyền, Dân Quyền, Dân Chủ, Tự Do của nhân dân Việt Nam, cần thả tất cả các Tù Binh Lương Tâm, Tù Binh Nhân Quyền, Tù Binh Chính Trị, Tù Binh Tôn Giáo để tạo Đòan Kết Dân Tộc chống ngoại xâm và tạo thuận lợi trong các ký kết hiệp ước gia tăng thương mại, mậu dịch với Hoa Kỳ và các nước đồng minh tự do.

Việt Nam cần theo đuổi chính sách gia tăng Tự Do Mậu Dịch, gia tăng Công Bằng Mậu Dịch, gia tăng Quân Bằng Mậu Dipch với Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ấn, Úc, Đại Hàn...

Đối với Trung Cộng, Việt Nam cần theo đuổi chính sách giảm cường độ lệ thuộc Mậu Dịch, nhưng đòi hỏi gia tăng Quân Bẳng Mậu Dịch và Công Bẳng Mậu Dịch.

Đó là con đường sống còn đi đến " Độc Lập + Tự Do + Hạnh Phúc " thực sự lâu bền cho nhân dân và dân tộc Việt Nam ta.

P.S. Có phải vậy không các Bác, trong và ngoài nước, trong và ngoài Đảng?

31/08/2019 15:47

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang