Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam kiên định không ‘Tam Quyền Phân Lập’!

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Vũ Manh Hùng nơi gửi Hà Nội :

Ai là người giải quyết khi cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp không được độc lập mà nằm trong tay nhà cầm quyền. Như vậy người dân đi khiếu kiện giống như một cầu thủ vừa yếu ớt vừa đơn lẻ đá bóng với một kẻ khổng lồ vừa đá vừa cầm còi sao mà thắng được. Kẻ tham lam, vơ vét vô pháp luật cấp dưới là tay chân của cấp trên thì trên đời này có mấy ai lại đi chặt chân tay của mình.

http://tiengnoicongdan.blogspot.com/2013/09/nhung-vanDe-xaHoi-cung-cacBan-Dang-quanTam.html

31/08/2019 11:04

    Reply to this comment

XHCN phản động :

Chối bỏ Tam quyền là phản động.

31/08/2019 09:39

    Reply to this comment

An nơi gửi Vn :

Giong y nhu canh san cua thang tau,trang ,den dao nguoc,ng

30/08/2019 23:42

    Reply to this comment

Thất Phu VN. nơi gửi Hải Ngoại :

- Không " Tam Quyền Phân Lập " tức là
" Độc Quyền Toàn Trị. "
- Quyền Lực nếu không Được Giới Hạn và Kiểm Soát sẽ Đẻ ra Vô Vàn Tệ Nạn Xã Hội :
Lạm Dụng Quyền Lực , Tham Nhũng , Hối Lộ ,
Khủng Bố, Đàn Áp người Dân để bảo vệ Đặc Quyền, Đặc Lợi , Huỷ Diệt những Quyền Căn Bản của Con Người ..... Đi ngược Lại Nền Văn Minh của Nhân Loại.
- Muốn phân biệt Đúng , Sai , Tốt, Xấu không cần nhìn đâu xa.
Đông Đức, Tây Đức - Bắc Hàn, Nam Hàn - Bắc VN. Và Nam VN

30/08/2019 14:41

    Reply to this comment

Vũ Manh Hùng nơi gửi Hà Nội :

Lý lận phản bác thuyết "Tam Quyền Phân Lập" của TS.Trần Hậu Thành (BTCTW) nó giống cái lý của một kẻ vừa đá bóng, vừa đòi cầm còi!
Phản bác của ông ta nó thể hiện tư duy què quặt, đánh lận con đen. Ông ta lấy gì để giải thích cho một đất nước ông đang sống mà tham nhũng đang là một quốc nạn, oan sai chồng chất Nếu ông ta không thuộc dạng TS bưng bô, thì cũng thuộc loại lưu manh hoặc ngu dốt. Ông ta sống chỉ ăn hại tiền thuế của dân thôi.

30/08/2019 10:53

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

Tại sao Cộng sản VN không dám và không bao giờ dám đối thoại trực tiếp mà chỉ dám dùng các công cụ báo chí và các thiết bị ngoại vi khác để đàn áp những người bất đồng chính kiến. Nếu theo chủ thuyết Tam quyền phân lập (mô hình của nước Hoa Kỳ hiện tại) thì cộng sản VN bị loại ngay từ vòng gửi xe của quá trình tranh cử bởi vì những thằng cộng sản là những thằng bất tài vô dụng nếu có cương lĩnh tranh cử đưa ra thì các thần dân Việt sẽ loại bỏ nó ngay vì nó ngu toàn tập. Do đó, cộng sản VN sợ Tam quyền phân lập. Cám ơn nước Mỹ, cám ơn truyền thông Mỹ đã cho tôi cái nhìn khác về chính thể do cộng sản VN lập ra. Cám ơn nhân dân Mỹ đã bầu ra nhiều Tổng thống Mỹ nhất là "sếp" Trump hiện tại đã viết lại trật tự thế giới mới. Tôi cổ vũ cho "sếp" Trump!

29/08/2019 23:48

    Reply to this comment

Nguyễn Nhơn nơi gửi San Jose, CA :

Tinh Thần Dân Tộc - Nhân Bản Của Hai Nền Việt-Nam Cộng-Hòa
Trích: “ Tinh Thần Cộng Hòa vẫn tồn tại
Mặc dù Việt Nam Cộng Hòa không còn tồn tại nhưng sinh họat và tinh thần cộng hòa đã ăn sâu vào cách suy nghĩ của người miền Nam.
Tinh thần này đã được truyền cho thế hệ tiếp nối và lan tỏa khắp nơi. Trong nước tại miền Nam các thế hệ đi trước đã kể cho con em họ về lịch sử của họ và của Việt Nam Cộng Hòa.
(VIỄN TƯỞNG VỀ CHÍNH THỂ CỘNG HÒA CHO VIỆT NAM. Nguyễn Quang Duy )

Ngày 26 tháng 10, 2014, ngày kỷ niệm 58 năm thành lập nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa.
Ngày ban hành Hiến Pháp, đạo luật tối thượng thiết đặt nền tảng, kỷ cương cho Đất nước. Dù bị nạn thực dân - cộng sản qua phân, trong ý thức, tình tự dân tộc, Quân – Dân – Chánh Miền Nam vẫn nhìn nhận: Lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa chạy dài từ Ải Nam Quan đến mủi Cà Mau, Độc lập – Thống nhất, bất khả phân.
Lời Mở đầu Hiến pháp lẫm liệt viết:
Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt Nam mà lịch sử tranh đấu oai hùng của tổ tiên và ý chí quật cường của toàn dân đảm bảo,
Và Điều 1 minh thị xác định:
Việt Nam là một nước Cộng hòa, Độc lập, Thống nhất, lãnh thổ bất khả phân.

Đó là tinh thần Dân tộc theo truyền thống Bình Ngô Đại cáo:
“ Như nước Việt ta từ trước vốn xưng văn hiến đã lâu. Sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh, Lê, Lý, Trần gây nền độc lập cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên hùng cứ một phương.”

Về yếu tính Nhân bản, hiến pháp cũng long trọng cam kết:
Tin tưởng ở giá trị siêu việt của con người mà sự phát triển tự do, điều hòa và đầy đủ trong cương vị cá nhân cũng như trong đời sống tập thể phải là mục đích của mọi hoạt động Quốc gia;
Điều 12
Đời tư, gia đình, nhà cửa, phẩm giá, và thanh danh của mọi người dân phải được tôn trọng.

Về vấn đề Dân chủ, ngày nay, sống dưới chế độ độc tài toàn trị việt cộng quá lâu, giới trẻ may nhờ cuộc cách mạng truyền thông điện tử, tìm thấy được ý niệm căn bản về thể chế dân chủ, thường nêu cao định chế Tam Quyền phân lâp, Dân chủ pháp trị, Đa nguyên, đa đảng.

Ít người biết rằng, hai nền Việt Nam Cộng Hòa đã từng vượt lên trên quan niệm phân quyền hiến định. Và đã long trọng thiết đặt yếu tính “ Dân chủ Phân nhiệm “ trên cả hai bản Hiến pháp VNCH:

Điều 2 Chủ quyền thuộc về toàn dân.
Điều 3 Quốc dân ủy nhiệm vụ hành pháp cho Tổng thống dân cử, và nhiệm vụ lập pháp cho Quốc hội cũng do dân cử.
Sự phân nhiệm giữa hành pháp và lập pháp phải rõ rệt. Hoạt động của các cơ quan hành pháp và lập pháp phải được điều hòa.

Điều nầy thật trọng yếu nhằm bảo đảm tính chất dân chủ vững chắc và có thực chất của thể chế VNCH khi xác định: Chủ quyền thuộc về toàn dân. Quốc dân “ ủy nhiệm vụ “ cho các chức chưởng, định chế quốc gia thực hiện nhiệm vụ do quốc dân giao phó chớ không phải tự thân các chức chưởng, định chế ấy ban bố quyền hạn cho toàn dân.

Hiện tại, tương quan giữa các ngành Hành pháp – Lập pháp – Tư pháp Hoa Kỳ vẫn đặt trên căn bản “ Cân bằng Quyền lực “ ( Balance of Powers ). Năm mươi tám năm về trước, Hiến pháp VNCH đã đặt định “ Hoạt động của các cơ quan hành pháp và lập pháp “ phải được điều hòa .” Nghĩa là các ngành hoạt động điều hành công việc quốc gia có bổn phận phải thu xếp ổn thỏa để cho bộ máy nhà nước hoạt động được điều hòa, không để va chạm rối loạn, chớ không chỉ tiêu cực cân bằng quyền lực.

Một Quốc gia VNCH non trẻ, được thiết dựng trên căn bản trội yếu về hiến chế và điều hành giữa thời chinh chiến điêu linh mà đã đạt được một số thành tựu đáng kể như vậy cũng là niềm hãnh diện cho sĩ phu Miền Nam nước Việt.
Hơn thế nữa, những ngày cuối cùng của Miền Nam, trong khi giặc cộng kéo gấn đến dưới chân thành, sĩ phu Miền Nam vẫn còn thao thức hội thảo đặt vấn đề: Dân chủ Pháp trị hay Đức trị? Là Phụ mẫu chi dân hay dân chi phụ mẫu?!

Hởi ôi, nền VNCH như đứa bé mới học đi vừa vững chân trên nền Dân chủ Pháp trị đã chực chạy lên Dân chủ Nhân bản và tiến đến mức cao xa Đức trị!
Hai nền VNCH non trẻ ấy, như tuổi thanh xuân mơ mộng, hăm hở tiến vào nền văn minh thời đại thật đáng yêu.

Còn như ngày nay, giữa thời kỳ chủ nghĩa xã hội đen tối, chỉ một nền Cộng hòa Tam quyền phân lập đơn sơ, khiêm tốn vẫn chỉ là “ một viễn tưởng “ ở ngày mai, nghĩ cũng thật là thảm cho Đất nước và Dân tộc!

Nguyễn Nhơn

29/08/2019 23:40

    Reply to this comment

VIET GOC HOA nơi gửi USA :

THE KY 21 . khong phai tam quyen phan lap. phai la TU QUYEN PHAN LAP : 1) NGANH DAN CHU ,DAN QUYEN bau cu truc tiep ; 2) nganh LAP PHAP ,3) nganh TU PHAP , 4) nganh HANH PHAP .nganh DAN CHU ,DAN QUYEN co QUYEN BIEU TINH , KHONG CAN XIN PHEP "LAP PHAP , HANH PHAP , TU PHAP "

29/08/2019 21:50

    Reply to this comment

Người ngu ngoc nơi gửi Saigon que toi :

Chinh phu cua Nhan dan, Nhan dan lam chu, Can bo la no bọc cua Nhan dan. Nhung Nhan dan khong được noi nhung gi Dan muốn cai gi cung cua Dan nhung Đat nuoc la cua Dang cướp, Dang muốn lam gi Dan khong được noi Dan chi biết ( Khong nghe, Khong thay va Khong noi) nếu la Tam quyền Phan dinh thi Dang sao cướp được tiền cua Dan

29/08/2019 21:22

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Đảng là Vua?

Từ ngàn xưa dưới các chế độ quân chủ của các Vua Chúa Việt Nam ta không có chuyện Tam Quyền, Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp ... Phân Lập.

Chẳng lẽ Đảng Việt Cộng cũng muốn vậy, muốn Đảng là Vua? Đảng viên, cán bộ là Quan triều đình, công dân... là Con Dân?

Vua Hồ Chí Minh, Vua Nguyễn Phú Trọng của triều đại Việt Cộng có kinh đô ở Hà Nội, hằng năm sang Tàu Cộng triều cống Hoàng Đế Tập Cạn Bình?

Nghe có lọt tai không các Bác?

28/08/2019 15:21

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Tại sao chỉ áp dụng nguyên tắc Tập Trung Dân Chủ, Dân Chủ Tập Trung trong Đảng mà không áp dụng ngoài Đảng cho Dân ta nhờ?

Để Dân không phải chửi vào mặt Đảng ...

" Đồ ngụy biện, ngụy danh, ngụy quyền Việt Cộng ... nói thì hay, làm thì láo ... làm thì láo, nói láo thì hay ... báo cáo thì hay, làm thì láo ."

28/08/2019 14:28

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang