Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bỏ độc quyền lãnh đạo mới có thể chấm dứt nạn đảng viên tha hóa bị kỷ luật

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Con hơn cha là nhà có phước.
Con Đảng hơn cha, Nước Nhà vô phước.

Cây nào, trái đó. Nhìn cây, biết trái. Nhìn trái, biết cây. Cây lành sinh trái tốt. Cây xấu sinh trái xấu.

Đảng càng Độc Tài, Độc Đảng ...
Đảng càng Độc Đóan, Độc Tôn ...
Đảng càng Độc Quyền, Độc Diễn ...

Trăm ngàn ngàn cái trò Ngu, trò Gian, trò Ác ... trò Cười.
Trăm ngàn ngàn cái Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân của ...
Trăm ngàn ngàn đảng viên, cán bộ Bất Lương, Bất Tài, Bất Lực, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền.

" Đảng cử, Dân bầu "
Đảng càng cử, Dân càng " mang bầu " những quái thái, quái vật, quái ác...

Đảng cướp thanh lọc, thanh trừng, thanh toán Đảng cướp ... và còn lại Đảng cướp của Đảng cướp.

Tre già, măng mọc. Tre nào, măng đó.

Con hơn cha là nhà có phước.
Con Đảng hơn cha, Nước Nhà vô phước.

P.S. Muốn Đảng " tuyệt giống " ...
chỉ còn một cách ... " cắt chim " Đảng.


20/07/2019 13:07

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang