Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Một nhà quân sự tài ba, một nhà ngoại giao kiệt xuất đã mãi mãi ra đi!

Hôm nay, ngày 2/1/2020, gia đình và Bộ Ngoại giao tổ chức lễ tang cho cụ, xin phép cụ được thành kính thắp nén nhang kính cẩn nghiêng mình trước anh linh cụ để cầu chúc cho hương hồn cụ đươc siêu thoát, thanh thản về cõi vĩnh hằng!

[Placeholder for HTML fragment: use edit menu to set content]
Xem toàn trang