Hình minh  họa. Sinh viên từ một trường đại học ở Hà Nội tại Văn Miếu hôm 18/11/2014

Thư kiến nghị khẩn cấp gửi Thủ tướng và các Bộ trưởng

Bởi suy cho cùng, thì như cha ông đã nói: đã dân thì… gian mà thôi, dân chứ có phải quan đâu mà thật thà. Vì thế, nhiều năm qua, thành tích giáo dục của chúng ta tuyệt vời với những con số nhảy múa tung tăng làm nức lòng xã hội.

Bloggers

Xem toàn trang