Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Anh, Pháp- Đức và Ấn Độ lên tiếng về tình hình Biển Đông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Giặc Tàu Cộng càng ở lâu trong Bãi Tư Chính, càng mắc cạn, càng mang tiếng là quân xâm phạm, quân xâm lăng, quân quấy phá an ninh trật tự, hòa bình trước dư luận phản đối mạnh mẽ của các chính phủ và nhân dân thế giới.

Còn Đảng và Nhà nước Việt Cộng vẫn còn qùy gối, van xin Tàu Cộng " đừng ăn hiếp chúng em ". Đáng nhục, Đáng khinh!

VC! VC! VC!
Kick CC Out of Viet Nam!

China! CCP! Chinese Communist Party!
Get Out of Viet Nam!
Get Out of Bai Tu Chinh!
Get Out of Hoang Sa!
Get Out of Truong Sa!

" Made in China "
Get Out of Viet Nam!

No " One Belt, One Road " in Viet Nam!

Freedom for Vietnamese Prisoners of Conscience.

30/08/2019 21:04

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang