Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Đặc khu trưởng Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, nói rõ không có ý định từ chức

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Ba Phi nơi gửi VN :

Bà này sanh ra và lớn lên ở Hồng Kông dưới sự bảo trợ của Vưong Quốc Anh.Nhưng tâm não của bà ta , không thề nào lãnh hội đưọc sự Tự Do- Dân Chử của Xã Hội Anh, chỉ bởi bản chất di truyền giòng đại Hán tham lam, sẵn sàng luồn cúi đám cưòng quyền CS Bắc Kinh, để bảo toàn danh và lợi của Bà Ta.!Tiếc 100năm của nưóc anh khai dân trí Hồng Kông vẫn chẳng thành.

05/09/2019 22:36

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang