Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tài xế phản đối BOT An Sương An Lạc thu phí “lố” 31 tháng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Ở các nước có thể chế Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức...

Các kế hoạch BOT phải được sự đồng ý của nhân dân và được kiểm soát chặt chẽ bởi nhân dân và bởi một Nhà Nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ở Việt Nam các kế hoạch BOT không cần sự đồng ý của nhân dân, nhưng chỉ cần sự đồng thuận và kiểm soát bởi một Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Như vậy các kế hoạch BOT ở Việt Nam có thực sự phục vụ quyền lợi của nhân dân hay phục vụ quyền lợi của giới tài phiệt BOT và các đảng viên, cán bộ tham nhũng, tham ô của một Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Nhân dân cần phải Lên Tiếng, đấu tranh Bất Tuân, Bất Hợp Tác, Bất Bạo Động để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính nhân dân.

Nhân dân cần hỗ trợ các anh em tài xế đang đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính nhân dân.

Càng " Lười ", càng để cho Đảng và Nhà Nước của Đảng " Lo " ... thì Đảng và Nhà Nước của Đảng càng " No ", và Dân càng " Đói ".


16/12/2018 19:14

    Reply to this comment

Duy Hữu nơi gửi USA :

Ở các nước có thể chế Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức...

Các kế hoạch BOT phải được sự đồng ý của nhân dân và được kiểm soát chặt chẽ bởi nhân dân và bởi một Nhà Nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ở Việt Nam các kế hoạch BOT không cần sự đồng ý của nhân dân, nhưng chỉ cần sự đồng thuận và kiểm soát bởi một Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng.

Như vậy các kế hoạch BOT ở Việt Nam có thực sự phục vụ quyền lợi của nhân dân hay phục vụ quyền lợi của giới tài phiệt BOT và các đảng viên, cán bộ tham nhũng, tham ô của một Nhà Nước của Đảng, do Đảng, vì Đảng?

Nhân dân cần phải Lên Tiếng, đấu tranh Bất Tuân, Bất Hợp Tác, Bất Bạo Động để tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính nhân dân.

Nhân dân cần hỗ trợ các anh em tài xế đang đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính nhân dân.

Càng " Lười ", càng để cho Đảng và Nhà Nước của Đảng " Lo " ... thì Đảng và Nhà Nước của Đảng càng " No ", và Dân càng " Đói ".


16/12/2018 19:12

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang