Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Người ở Thủ Đô buộc phải "sống chung với lũ"

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Mô phật nơi gửi Hải phòng :

Ấy đó nà nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu. Vì biến đổi khí hậu ló ảnh hưởng tới quy hoạch, tới sức khỏe nàm việc của lãnh đạo...nên mới có sự cố lày. Sẽ nghiên cứu, hội thảo tìm phương án khắc phục khẩn trương, toàn diện, tích cực; đầu tiên sẽ nàm thí điểm 1 thôn trong vòng vài năm, sau đó nếu thành công sẽ nhân rộng ra cho toàn khu vực bị ảnh hưởng. Nói chung chừng 35 năm nữa sẽ giải quyết cơ bản xong!

10/08/2018 10:04

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang