Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hoa Kỳ cam kết duy trì tuần tra biển Đông

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Trâu nơi gửi địa cầu :


Ông Thạc sĩ trong bài có vẻ hơi "dễ chịu", Mỹ chẳng cần quái gì Trung Quốc cả, rồi ông sẽ thấy, ông Trump chỉ "mượn" TQ tạm lúc này để trị thằng em Bắc Hàn. Nhưng sâu xa hơn, là Mỹ muốn tạo sự bất hòa giữa hai anh em Cộng sản này. Điều này, làm chúng phân tán lực lượng và tự cắn xé nhau. Sau khi giải quyết Bắc hàn (có thể cấm vận, có thể vẫn để đó cho TQ kìm kệp), Mỹ sẽ tính chuyện biển Đông.Trung Quốc không có cửa ở biển Đông. Không phải vì Mỹ thèm muốn vì vủng biển này, nhưng sẽ trở ngại trong hành trình quân sự của Mỹ một mai khi có chuyện mà thôi.

05/05/2017 18:38

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang