Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bộ Kế Hoạch Đầu Tư đề xuất biện pháp giảm dịch chuyển tài sản ra nước ngoài

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Lâo nông dân nơi gửi Cà Mau :

Đề xuất chi sớm vậy???
Còn một bộ phận không nhỏ đang chuyển tài sản ăn cắp ăn cướp của dân ra nước ngoài...
Chờ đồng bọn chuyển đi hết và xin thẻ xanh quốc tịch xong hãy ban hành thành luật hẳn hoi để trị đám dân đen dễ bảo...!!!

01/09/2019 20:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang