Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Kỷ niệm rầm rộ 40 năm chiến tranh với Trung Quốc trên mặt báo nhưng chặn tưởng niệm trong thực tế

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hơard nơi gửi úa :

Chiến tranh biên giới 1979 là thế cờ quân sự và thỏa hiệp giữa Trung-Quốc Vietnam Campuchia và Liên sô. Lê-Duân thừa thắng xáo sổ tay sai của Trung Quốc là Khơ me đỏ. trong khi đó Trung Quốc bảo VN kg được đánh qua Campuchia.. Họ Đánh Bắc Việt để VN kéo quân về..

18/02/2019 00:12

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang