Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng về chất thải của Formosa

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Hai To nơi gửi Long An :

THủ tướng ng. xuân phúc hảy chứng minh là không hứa như cuội. Hãy đóng cửa formosa, nếu không làm được thì hãy từ chức để giữ mặt mũi.

10/05/2019 06:51

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang