Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Vua ‘chả giò’ Trịnh Vĩnh Bình thắng kiện chính phủ Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyễn Tấn Hung nơi gửi Hoà Lan :

Tôi thấy chuyện này nó hoàng toàn không lương thiện. Thi dụ như ông Trịnh Vinh Bình làm ăn suông sẻ cho tới nay thì sao? Bây giờ ông thắng kiện, nhà nước Việt Nam lấy tiền của dân ra bồi thường. Ông bình nghĩ sao về chuyện này?

18/04/2019 08:54

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang